تاریخ: جمعه 1398/04/28 2:25 PM
جستجوهای اخیر شما:
جستجوی پیشرفته

آماده سازی محل پرورش گوسفند و بز-تخليه كود جايگاه

آماده سازی محل پرورش گوسفند و بز-تخليه كود جايگاه
  • درج شده توسط : مدیر سایت - 13 اردیبهشت ماه 1396
  • تعداد نظرات ثبت شده: ۰ 

تخليه كود جايگاه

در صورتی که پرورش گوسفند در جایگاه انجام شود، یکی از مهم ترین عواملی که میتواند سبب انتشار انگل ها و بیماری های مختلف شود، آلودگی و تماس دام با فضولات است. از آنجا که کود گوسفند و بز نسبت به کود گاو، دارای رطوبت کمتری است، لذا جمعآوری و ذخيرة آن به مراتب آسان تر است. با توجه به شرایط آب و هوایی و امکانات محلی، در برخی از مناطق از كلش و كود خشك به عنوان بستر دام ها استفاده می شود.

روش های جمع آوری کود

بر اساس نوع جایگاه )باز، نیمه باز و بسته( و ظرفیت آن روش جمع آوری کود انتخاب می شود. در دامداري های کوچک معمولاً جمعآوری کود با استفاده از بیل و تراکتورهای کوچک انجام میشود، اما در دامداری های بزرگ و صنعتی جمع آوری کود به روش مکانیزه و با استفاده از انواع كود روب انجام میشود.
1- در دامداری ها معمولاً کف بستر از جنس خاک، آجرفرش یا بتن است، کود به وسيلة کارگر و با استفاده از بیل یا ماشین آلاتی مانند تراکتور یا تیغه های جمع کنندۀ بستر جمع آوری می شود )شكل 6 1(.
2-در دامداری های پیشرفته از کف های مشبک در جایگاه استفاده م یکنند. در این جایگاه ها کود پس از تولید، از طریق منافذ موجود در کف به کانالهای مخصوص هدایت شده و از محل نگهداری و استراحت دام ها دفع می شود .

  کف های مشبک در جایگاه نگهداری گوسفند و بز

متوسط توليد كود ساليانة هر رأس گوسفند و بز به ترتيب 200 و 150 يكلوگرم است

در نظر گرفتن شیب مناسب ) 5/ 2 تا 5 درصد( برای کف جایگاه، باعث هدایت آب و ادرار گوسفند و بز به کانال فاضلاب و جلوگیری از رطوبت بستر خواهد شد.

از مجموع روش های ممکن برای جمع آوری کود، بر حسب شرایط و امکانات واحد گوسفندداری شما باید بتوانید شرایط را بررسی و بهترین روش را انتخاب کنید.


پيامدهاي جمع شدن طولانی مدت کود روی بستر و جمع آوری دیرهنگام آن:

1- جمع آوری نكردن و نگهداری نادرست کود، سبب ايجاد محل مناسب برای تجمع و تکثیر مگس و حشرات و رشد و نمو آنها میشود
2- باعث آلوده شدن سُم دامها و شیوع بیماری گندیدگی سُم در گوسفند و بز می شود

قارچ و بیماری سم گوسفند و بز
 

 3- افزایش رشد انگل های خارجی مثل انواع کرمها
4- بر اثر خیس شدن کود و متصاعد شدن گازهای گوناگون از آن، تهویة محل استراحت دامها در جایگاه های بسته و نیمه بسته با مشکل مواجه می شود.

محل استراحت دام ها

لذا با توجه به موارد بيان شده، کود تولید شده به وسيلة گوسفند و بز با توجه به نوع و جنس کف دامداری، تعداد دام و شرایط آب و هوایی منطقه، باید به صورت روزانه یا چند روز یکبار جمع آوری شود.

جمع آوری كود در فصل زمستان به دليل خیس شدن سریعتر بستر نسبت به فصل تابستان، به دفعات بیشتری انجام میشود.

در اثر تجمع كود با رطوبت بالا، آلودگی اتمسفر با گازهای متصاعد از بستر و کود دام اتفاق خواهد افتاد که از نظر زیس تمحیطی پسندیده نیست.


جمع آوری کود به روش دستي

مواد، تجهیزات و شرايط مورد نیاز

1- لباس کار و چکمه
2- دستکش، کلاه و ماسک مخصوص
3- فرغون و بیل
4- کاردک

مراحل انجام کار:

1- لباس كار بپوشيد.
2-گوسفند و بز را از جايگاه به بهاربند هدايت كنيد.
3-كود داخل جايگاه را با بيل جمعآوري كرده و در داخل فرغون بريزيد.
4- با فرغون كود را به محل ذخيره انتقال دهيد.
5- بقاياي كود را با استفاده از كاردك جمع آوری کنید.
6-پس از اتمام کار، وسایل کار را به صورت مرتب و منظم سر جای خود قرار دهید.
7- گوسفند و بز را به جايگاه هدايت كنيد.
8- پس از انجام كار دوش بگيريد و لباس خود را تعويض كنيد.

نظرات کاربران (۰ نظر)

فرم ارسال نظر

* کاراکترهایی را که در تصویر می بینید در کادر پایین وارد کنید:
 

عضویت در خبرنامه :
عضو خبرنامه ما شوید و پیشنهادات استثنائی دریافت نمایید.